Hur du sätter SMART:are mål

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
March 13, 2024
Ämne
Målstyrning

Att sätta upp mål är ett ypperligt sätt att få rätt saker att hända för såväl individer som för företag. Utan bra mål är det svårt att mäta framgång, motivera medarbetare och styra i rätt riktning. Ett effektivt sätt att formulera mål oavsett vilken övergripande målstyrningsmodell ni använder är genom att använda den enkla SMART-modellen.

Nedan har vi gjort en slags fusklapp du kan använda nästa gång du sätter ett mål för att utvärdera om det faktiskt är ett bra mål:

Genom att följa denna modell kan du säkerställa att deras mål är tydliga och uppnåeliga.

Exempel på ett mål som inte är SMART: "Vi ska förbättra kundnöjdheten."

Detta mål är för vagt och ger inte en klar vägledning till hur det ska uppnås eller mätas.

Omformulerat till ett SMART mål: "Vi ska öka NPS (net promoter score) från 9.2 till 9.3 genom att minska svarstiderna i kundtjänst med 15% innan slutet på Q4 2024."

Detta mål är:

  • Specifikt: Det specificerar exakt hur kundnöjdheten ska förbättras.
  • Mätbart: En ökning av NPS och en minskning av svarstiderna med 15% är konkret och mätbar.
  • Realistiskt: Målet antas vara baserat på en analys av vad som är möjligt att uppnå med de planerade åtgärderna.
  • Tidsbestämt: En deadline är satt till slutet av året, vilket ger en tydlig tidsram.

Genom att omformulera målet till att vara SMART, blir det tydligare och mer handlingsbart, vilket ökar chanserna för framgång.

Att sätta upp SMARTa mål är ibland mer konst än vetenskap. Det kräver insikt om nuläge, en tydlig vision för framtiden och en förståelse för de resurser som finns tillgängliga.

I en svensk affärskultur, där samarbete och konsensus ofta värderas högt, är det särskilt viktigt att se till att målen är accepterade och förankrade i hela organisationen. Genom att följa SMART-modellen kan du säkerställa att mål är klara, uppnåbara och faktiskt kommer tillföra ett värde.

Mål och målstyrning är dock inte så enkelt som att bara formulera SMARTa mål. Läs gärna mer i någon av våra andra artiklar som handlar om målstyrning här.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Processkartläggning

Processkartläggning 101: Lär dig att skapa tydliga och effektiva processkartor med vår guide

Läs hur AmpliFlows unika modell för processkartläggning, baserad på 20 års samlad expertis, gör vi det enklare än någonsin att kartlägga ditt företags processer. Börja redan idag och se hur du kan förbättra effektiviteten inom din organisation.
Patrik Björklund
September 29, 2023
Internrevision

KEY Relocations internrevision - en viktig del i certifieringsresan mot ISO 9001 och 14001

Utforska hur KEY Relocation genomförde sin internrevision som en del av sin certifieringsresa mot ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning), med oväntade och värdefulla insikter längs vägen.
Patrik Björklund
August 23, 2023
ISO-standarder

Hur ofta uppdateras ISO-standarder och hur påverkar det mitt företag

Lär dig hur regelbundna uppdateringar av ISO-standarder påverkar ditt företag och varför det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Utforska fördelarna med att implementera dessa standarder och hur de kan förbättra din verksamhets effektivitet och konkurrenskraft.
Joakim Stenström
September 27, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.