Hur du sätter SMART:are mål

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
March 13, 2024
Ämne
Målstyrning
Hur du sätter SMART:are mål

Att sätta upp mål är ett ypperligt sätt att få rätt saker att hända för såväl individer som för företag. Utan bra mål är det svårt att mäta framgång, motivera medarbetare och styra i rätt riktning. Ett effektivt sätt att formulera mål oavsett vilken övergripande målstyrningsmodell ni använder är genom att använda den enkla SMART-modellen.

Nedan har vi gjort en slags fusklapp du kan använda nästa gång du sätter ett mål för att utvärdera om det faktiskt är ett bra mål:

Genom att följa denna modell kan du säkerställa att deras mål är tydliga och uppnåeliga.

Exempel på ett mål som inte är SMART: "Vi ska förbättra kundnöjdheten."

Detta mål är för vagt och ger inte en klar vägledning till hur det ska uppnås eller mätas.

Omformulerat till ett SMART mål: "Vi ska öka NPS (net promoter score) från 9.2 till 9.3 genom att minska svarstiderna i kundtjänst med 15% innan slutet på Q4 2024."

Detta mål är:

  • Specifikt: Det specificerar exakt hur kundnöjdheten ska förbättras.
  • Mätbart: En ökning av NPS och en minskning av svarstiderna med 15% är konkret och mätbar.
  • Realistiskt: Målet antas vara baserat på en analys av vad som är möjligt att uppnå med de planerade åtgärderna.
  • Tidsbestämt: En deadline är satt till slutet av året, vilket ger en tydlig tidsram.

Genom att omformulera målet till att vara SMART, blir det tydligare och mer handlingsbart, vilket ökar chanserna för framgång.

Att sätta upp SMARTa mål är ibland mer konst än vetenskap. Det kräver insikt om nuläge, en tydlig vision för framtiden och en förståelse för de resurser som finns tillgängliga.

I en svensk affärskultur, där samarbete och konsensus ofta värderas högt, är det särskilt viktigt att se till att målen är accepterade och förankrade i hela organisationen. Genom att följa SMART-modellen kan du säkerställa att mål är klara, uppnåbara och faktiskt kommer tillföra ett värde.

Mål och målstyrning är dock inte så enkelt som att bara formulera SMARTa mål. Läs gärna mer i någon av våra andra artiklar som handlar om målstyrning här.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Policy

Vad är en verksamhetspolicy?

En verksamhetspolicy är ett krav för många företag men vad är det? Vad behöver den innehålla?
Joakim Stenström
January 24, 2023
Ledningssystem

Ledningssystem: Företagets dolda superkraft

Upptäck hur ett effektivt ledningssystem kan bli din dolda superkraft för att driva företags framgång. Lär dig hur det kan lösa återkommande problem, förbättra kundnöjdhet, stödja tillväxt och öka effektiviteten. ISO-certifiering är bara en bonus - den riktiga kraften ligger i ledningssystemet självt. Läs mer för att upptäcka hur du kan utnyttja denna superkraft i ditt företag.
Patrik Björklund
July 27, 2023
Kompetensmatris

Vad är en kompetensmatris?

Kompetensmatrisen är ett verktyg för att identifiera kompetensgap, bedöma och värdera anställda och planera för rekrytering och utbildning. Men det finns mer att veta.
Patrik Björklund
December 16, 2022

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.