ISO 9001 och ISO 14001: Nyckelverktyg för konkurrenskraft i lågkonjunktur

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
May 22, 2023
Ämne
ISO-standarder

I en lågkonjunktur, när ekonomin krymper och företagens intäkter sjunker, blir det viktigare än någonsin för företag att säkerställa effektivitet och miljöhänsyn.  

En väg att göra detta är att använda sig av ISO 9001 och ISO 14001, två internationella standarder som syftar till att skapa effektiva och hållbara organisationer.

ISO 9001: Kvalitetsledningssystem

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem (QMS). Den innehåller principer och riktlinjer för att säkerställa att ett företag kan leverera högkvalitativa produkter och tjänster. Genom att implementera ISO 9001 kan företag:

  • Förbättra effektiviteten och produktiviteten
  • Sänka kostnaderna genom att minimera slöseri och fel
  • Öka kundnöjdheten genom att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet
  • Förbättra företagets rykte och öka förtroendet hos kunder och partners

ISO 14001: Miljöledningssystem

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem (EMS). Den fokuserar på att hjälpa företag att minimera sin miljöpåverkan genom att identifiera och hantera miljörisker.  

Genom att implementera ISO 14001 kan företag:

  • Sänka kostnader genom att minska resursförbrukning och avfall
  • Förbättra sitt rykte som en miljömedveten organisation
  • Uppfylla lagliga och regulatoriska krav
  • Öka möjligheterna att vinna nya affärer genom att visa miljöansvar

Fördelar med att kombinera ISO 9001 och ISO 14001

Genom att implementera både ISO 9001 och ISO 14001 kan företag uppnå synergier som förbättrar deras konkurrenskraft i en lågkonjunktur:

Integrerade ledningssystem: Kombinationen av QMS och EMS skapar ett gemensamt ramverk för att driva effektivitet och miljöåtgärder.  

Detta gör det enklare för organisationer att uppnå sina mål och arbeta mer effektivt.

Kostnadsbesparingar

Genom att kombinera insatserna för att förbättra kvaliteten och minska miljöpåverkan kan företag uppnå betydande kostnadsbesparingar. Detta kan vara särskilt viktigt i en lågkonjunktur, när intäkterna är begränsade och företagen behöver hitta sätt att sänka kostnaderna utan att offra kvaliteten.

Marknadsdifferentiering

Implementering av ISO 9001 och ISO 14001 visar att företaget är engagerat i både kvalitet och miljöhänsyn. Detta kan ge en konkurrensfördel på marknaden, särskilt när konsumenter och företagskunder söker efter ansvarsfulla och hållbara partners.

Riskhantering

Genom att följa principerna i både ISO 9001 och ISO 14001 kan företag proaktivt identifiera och hantera risker, både i sin verksamhet och i förhållande till miljöpåverkan. Detta bidrar till att företaget är mer motståndskraftigt och bättre rustat att hantera osäkerhet och förändring.

Ökad kundtillfredsställelse

Kunderna uppskattar företag som kan erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster samtidigt som de tar hänsyn till miljön. Genom att kombinera ISO 9001 och ISO 14001 kan företag säkerställa att de möter dessa förväntningar och ökar kundnöjdheten.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan ISO 9001 och ISO 14001 vara nyckelverktyg för att förbättra företagens konkurrenskraft i tider av lågkonjunktur.

Genom att investera i dessa internationella standarder kan företag uppnå effektivitet, miljöhänsyn, marknadsdifferentiering och riskhantering – alla faktorer som kan hjälpa dem att överleva och frodas i en utmanande ekonomisk miljö.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
AI

De ofattbara ekonomiska konsekvenserna av generativ AI som GPT-4: Risker och möjligheter för beslutsfattare

ChatGPT/GPT-4, en AI-teknik som utvecklats av OpenAI, har potential att påverka ekonomin och arbetsmarknaden på flera sätt. Beslutsfattare bör vara medvetna om dessa effekter för att kunna fatta välgrundade beslut om teknikens användning i organisationer.
Patrik Björklund
March 21, 2023
Avvikelsehantering

Varför du absolut inte vill ha 0 avvikelser i ditt företag

Att ha många avvikelser kan låta som något dåligt. Men det är faktiskt något väldigt bra, bara vi tänker på rätt sätt.
Joakim Stenström
January 10, 2023
SOP

Upptäck hur operativa rutiner och processkartor kan driva produktivitet och minska risker

Lär dig hur SOP (Standard Operating Procedures) och processkartläggning samverkar och spelar en central roll i företagsledning samt hur de stöds av ISO-standarder.
Patrik Björklund
February 1, 2024

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.