Riskera inte konkurs genom att använda oseriösa aktörer för ISO-certifiering

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
October 18, 2023
Ämne
ISO-certifiering
Riskera inte konkurs genom att använda oseriösa aktörer för ISO-certifiering

ISO-certifieringar är en viktig del av att säkra ditt företags framgång och trovärdighet i branschen. Men som företagsledare har du kanske stött på erbjudanden om billiga, snabba och smärtfria certifieringar. Är de för bra för att vara sanna? Vi pratade med Joakim Stenström, tidigare VD för ett certifieringsorgan och nu expert på ledningssystem och ISO-standarder, om riskerna med att använda oseriösa aktörer för ISO-certifiering.

Värdelösa certifikat och förlorad trovärdighet

Enligt Joakim kan ett av de största problemen med att använda dessa oseriösa aktörer vara att certifikatet du får helt enkelt blir värdelöst.

"Visst, oseriösa aktörer kan få ditt företag ISO-certifierat och uppfylla alla krav. Men om de inte följer de strikta reglerna och riktlinjerna för ackreditering och certifiering, kan deras ackreditering bli suspenderad eller tillbakadragen. Då ryker även ditt certifikat.", säger Joakim.

Detta innebär att du inte bara har spenderat tid och pengar på en värdelös bit papper, men även att du riskerar att förlora förtroendet hos dina kunder och partners.

Kostsamma konsekvenser

Utöver förlorad trovärdighet och ett värdelöst certifikat, kan konsekvenserna av att använda en oseriös aktör vara ekonomiskt förödande.

"De måste informera alla sina kunder om att deras certifikat inte längre är giltigt, även ackrediteringsorganet gör det," säger Joakim. "Detta kan leda till att de förlorar sina största eller viktigaste kunder, och till och med att de går i konkurs inom 1-2 år. Jag har sett det hända två gånger."

Omfattande effekter på hela företaget

Att anlita en oseriös aktör för ISO-certifiering, som fokuserar mer på att utfärda certifikatet snarare än att verkligen implementera standardens principer och att förbättra verksamheten, kan ha allvarliga konsekvenser för hela ditt företag. En ISO-certifiering är inte bara en stämpel på ett papper, det är en förändringsprocess som berör alla nivåer i organisationen.

En ISO-certifiering som inte syftar till förbättring kan leda till att ditt företag missar viktiga möjligheter. Istället för att strömlinjeforma processer och förbättra ledningen, kan du hamna i en situation där certifieringen blir en börda, snarare än ett verktyg för förbättring. Detta kan resultera i minskad produktivitet, ökade kostnader och i slutändan, en försämrad konkurrenskraft på marknaden.

Minskad motivation

Det är inte bara verksamheten som påverkas. Personalen kan också drabbas negativt. Om personalen arbetar hårt för att uppfylla ISO-kraven, men inte ser några faktiska förbättringar i deras arbetsrutiner eller arbetsmiljö, kan det leda till förlorad motivation och engagemang. Ingen vill arbeta med något som i slutändan inte leder till någonting. Att leva upp till krav i en standard handlar om att först införa best-practice - och att sedan ha ett ramverk för att ständigt förbättra just ert företag.

Risk för varumärket

Slutligen kan det skada ditt varumärke. Om ditt företag har ett ISO-certifikat men inte uppfyller de förväntningar som certifieringen medför, kan det leda till missnöje både internt och externt. Detta kan påverka ditt företags relationer med både kunder och leverantörer.

Som företagsledare är det viktigt att förstå att ISO-certifiering handlar om mer än bara ett certifikat. Det handlar om att implementera en kultur av ständig förbättring, att optimera processer och att engagera personalen i denna resa. Att välja rätt partner för denna process är avgörande för att säkerställa att din ISO-certifiering ger verkliga fördelar för ditt företag.

Har du någonsin gått in på en verkstad där ingen tar emot dig, du får ett otrevligt bemötande när någon väl dyker upp och de har en dammig policy fastnålad på väggen som säger "På Verkstad X sätter vi kunden i fokus och ger alltid bästa möjliga service. Vi är stolta över att vara ISO 9001 certifierade"? Det är effekten av att inte ta certifieringen på allvar.

Ineffektivitet

Vi tror inte att någon drar igång ett projekt med syftet att skapa mer administration och tyngre byråkrati. Men det är vad oseriösa aktörer erbjuder.

När certifieringen utförs av en oseriös aktör, som primärt fokuserar på att snabbt erhålla ett certifikat snarare än att verkligen förbättra verksamheten, kan det ha motsatt effekt. Utan rätt vägledning och expertis kan implementeringen leda till att processer blir onödigt komplexa och svåra att följa, vilket kan skapa ineffektivitet. Dessutom kan en oseriös certifiering leda till förlorade möjligheter till verklig verksamhetsförbättring, som ökad produktivitet, minskade kostnader och förbättrad kvalitet.

Förlorade affärsmöjligheter

Förutom de direkta ekonomiska konsekvenserna kan ett ogiltigt certifikat skada hela branschen. "Oseriösa aktörer skadar branschens rykte och trovärdighet," förklarar Joakim. "Det kan leda till minskad tillit till certifieringar i allmänhet, vilket i sin tur kan påverka alla företag inom branschen."

Dessutom kan ett ogiltigt certifikat leda till förlorade affärsmöjligheter. Många företag kräver giltiga ISO-certifikat från sina leverantörer och partners, och om ditt certifikat inte är giltigt kan det leda till att du missar viktiga affärsmöjligheter.

Så hur undviker du dessa risker?

För att undvika dessa risker rekommenderar Joakim att du alltid gör din hemläxa. "Att göra sin hemläxa är nyckeln," säger han. "Se till att du vet exakt vad du betalar för, och att du anlitar en seriös och trovärdig aktör."

På AmpliFlow hjälper vi till att säkerställa att din ISO-certifieringsprocess är smidig, effektiv och seriös. Vi kan hjälpa till att skapa riktig förbättring och säkerställa att ditt företag uppfyller alla krav på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Kontakta oss idag för att lära dig mer.

Joakim sammanfattar det bäst:

"Ditt företags framgång och trovärdighet är för viktig för att riskera med oseriösa aktörer. Gör rätt från början, och du kommer att se långvariga fördelar och framgång."
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Arbetsmiljö

Checklista: Så följer du arbetsmiljölagen steg-för-steg

Lär dig vad arbetsmiljölagen innebär och hur ditt företag kan följa den för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Följ vår checklista och säkerställ efterlevnad.
Patrik Björklund
July 9, 2023
ISO-standarder

Hur ofta uppdateras ISO-standarder och hur påverkar det mitt företag

Lär dig hur regelbundna uppdateringar av ISO-standarder påverkar ditt företag och varför det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Utforska fördelarna med att implementera dessa standarder och hur de kan förbättra din verksamhets effektivitet och konkurrenskraft.
Joakim Stenström
September 27, 2023
Lagstiftningshantering

Lagstiftningshantering - En guide för ledningsgruppen

Lär dig hur ni som ledning behöver hantera lagstiftning och bevakning med denna steg-för-steg guide, inkluderar praktiska verktyg och metoder för ISO-standarder efterlevnad.‍
Patrik Björklund
October 23, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.