Riskera inte konkurs genom att använda oseriösa aktörer för ISO-certifiering

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
October 18, 2023
Ämne
ISO-certifiering

ISO-certifieringar är en viktig del av att säkra ditt företags framgång och trovärdighet i branschen. Men som företagsledare har du kanske stött på erbjudanden om billiga, snabba och smärtfria certifieringar. Är de för bra för att vara sanna? Vi pratade med Joakim Stenström, tidigare VD för ett certifieringsorgan och nu expert på ledningssystem och ISO-standarder, om riskerna med att använda oseriösa aktörer för ISO-certifiering.

Värdelösa certifikat och förlorad trovärdighet

Enligt Joakim kan ett av de största problemen med att använda dessa oseriösa aktörer vara att certifikatet du får helt enkelt blir värdelöst.

"Visst, oseriösa aktörer kan få ditt företag ISO-certifierat och uppfylla alla krav. Men om de inte följer de strikta reglerna och riktlinjerna för ackreditering och certifiering, kan deras ackreditering bli suspenderad eller tillbakadragen. Då ryker även ditt certifikat.", säger Joakim.

Detta innebär att du inte bara har spenderat tid och pengar på en värdelös bit papper, men även att du riskerar att förlora förtroendet hos dina kunder och partners.

Kostsamma konsekvenser

Utöver förlorad trovärdighet och ett värdelöst certifikat, kan konsekvenserna av att använda en oseriös aktör vara ekonomiskt förödande.

"De måste informera alla sina kunder om att deras certifikat inte längre är giltigt, även ackrediteringsorganet gör det," säger Joakim. "Detta kan leda till att de förlorar sina största eller viktigaste kunder, och till och med att de går i konkurs inom 1-2 år. Jag har sett det hända två gånger."

Omfattande effekter på hela företaget

Att anlita en oseriös aktör för ISO-certifiering, som fokuserar mer på att utfärda certifikatet snarare än att verkligen implementera standardens principer och att förbättra verksamheten, kan ha allvarliga konsekvenser för hela ditt företag. En ISO-certifiering är inte bara en stämpel på ett papper, det är en förändringsprocess som berör alla nivåer i organisationen.

En ISO-certifiering som inte syftar till förbättring kan leda till att ditt företag missar viktiga möjligheter. Istället för att strömlinjeforma processer och förbättra ledningen, kan du hamna i en situation där certifieringen blir en börda, snarare än ett verktyg för förbättring. Detta kan resultera i minskad produktivitet, ökade kostnader och i slutändan, en försämrad konkurrenskraft på marknaden.

Minskad motivation

Det är inte bara verksamheten som påverkas. Personalen kan också drabbas negativt. Om personalen arbetar hårt för att uppfylla ISO-kraven, men inte ser några faktiska förbättringar i deras arbetsrutiner eller arbetsmiljö, kan det leda till förlorad motivation och engagemang. Ingen vill arbeta med något som i slutändan inte leder till någonting. Att leva upp till krav i en standard handlar om att först införa best-practice - och att sedan ha ett ramverk för att ständigt förbättra just ert företag.

Risk för varumärket

Slutligen kan det skada ditt varumärke. Om ditt företag har ett ISO-certifikat men inte uppfyller de förväntningar som certifieringen medför, kan det leda till missnöje både internt och externt. Detta kan påverka ditt företags relationer med både kunder och leverantörer.

Som företagsledare är det viktigt att förstå att ISO-certifiering handlar om mer än bara ett certifikat. Det handlar om att implementera en kultur av ständig förbättring, att optimera processer och att engagera personalen i denna resa. Att välja rätt partner för denna process är avgörande för att säkerställa att din ISO-certifiering ger verkliga fördelar för ditt företag.

Har du någonsin gått in på en verkstad där ingen tar emot dig, du får ett otrevligt bemötande när någon väl dyker upp och de har en dammig policy fastnålad på väggen som säger "På Verkstad X sätter vi kunden i fokus och ger alltid bästa möjliga service. Vi är stolta över att vara ISO 9001 certifierade"? Det är effekten av att inte ta certifieringen på allvar.

Ineffektivitet

Vi tror inte att någon drar igång ett projekt med syftet att skapa mer administration och tyngre byråkrati. Men det är vad oseriösa aktörer erbjuder.

När certifieringen utförs av en oseriös aktör, som primärt fokuserar på att snabbt erhålla ett certifikat snarare än att verkligen förbättra verksamheten, kan det ha motsatt effekt. Utan rätt vägledning och expertis kan implementeringen leda till att processer blir onödigt komplexa och svåra att följa, vilket kan skapa ineffektivitet. Dessutom kan en oseriös certifiering leda till förlorade möjligheter till verklig verksamhetsförbättring, som ökad produktivitet, minskade kostnader och förbättrad kvalitet.

Förlorade affärsmöjligheter

Förutom de direkta ekonomiska konsekvenserna kan ett ogiltigt certifikat skada hela branschen. "Oseriösa aktörer skadar branschens rykte och trovärdighet," förklarar Joakim. "Det kan leda till minskad tillit till certifieringar i allmänhet, vilket i sin tur kan påverka alla företag inom branschen."

Dessutom kan ett ogiltigt certifikat leda till förlorade affärsmöjligheter. Många företag kräver giltiga ISO-certifikat från sina leverantörer och partners, och om ditt certifikat inte är giltigt kan det leda till att du missar viktiga affärsmöjligheter.

Så hur undviker du dessa risker?

För att undvika dessa risker rekommenderar Joakim att du alltid gör din hemläxa. "Att göra sin hemläxa är nyckeln," säger han. "Se till att du vet exakt vad du betalar för, och att du anlitar en seriös och trovärdig aktör."

På AmpliFlow hjälper vi till att säkerställa att din ISO-certifieringsprocess är smidig, effektiv och seriös. Vi kan hjälpa till att skapa riktig förbättring och säkerställa att ditt företag uppfyller alla krav på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Kontakta oss idag för att lära dig mer.

Joakim sammanfattar det bäst:

"Ditt företags framgång och trovärdighet är för viktig för att riskera med oseriösa aktörer. Gör rätt från början, och du kommer att se långvariga fördelar och framgång."
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
ISO-9001

"ISO 9001? Åh nej, inte mer papper och dokumentation!"

ISO 9001 är en internationell standard som hjälper företag att förbättra sina processer, öka kundnöjdhet, skapa en kultur av ständig förbättring och bygga förtroende med kunder och leverantörer. Det handlar om mycket mer än dokumentation, och fokuserar på riskbaserat tänkande, medarbetarengagemang och flexibilitet för att passa olika företag.
Patrik Björklund
May 18, 2023
Ledningssystem

Ledningssystem - En introduktion för dig som inte är chef

Att leda ett företag handlar om mer än möten och papper. Ett ledningssystem är ett kraftfullt verktyg som hjälper till med strategiska beslut, arbetsflöden och kvalitetssäkring. Det är er karta för vägen till framgång.
Patrik Björklund
October 13, 2023
Managementkonsult

ISO certifiering ska göra dig bättre - inte bara uppfylla krav

Förändra synen på ISO-certifiering med AmpliFlow. Mer än certifiering, det är en struktur för kontinuerlig förbättring av din verksamhet.
Patrik Björklund
October 22, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.