5 Missuppfattningar om ISO-certifiering

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
April 4, 2024
Ämne
ISO-standarder
5 Missuppfattningar om ISO-certifiering

ISO-certifiering har länge varit en symbol för kvalitet och effektivitet. Trots dess finns det fortfarande en rad missuppfattningar som omger processen och dess fördelar. I detta inlägg avhandlar vi några av de vanligaste missförstånden och förklarar varför ISO-certifiering kan vara en värdefull investering för ditt företag.

Missuppfattning 1: Bara stora företag kan dra nytta av ISO-certifiering

Myten: Många tror att ISO-certifiering endast är relevant och ekonomiskt försvarbart för stora multinationella företag.

Verkligheten: ISO-standarder är utformade för att vara flexibla och tillämpliga på organisationer av alla storlekar och inom alla sektorer. Små och medelstora företag kan också dra nytta av de förbättrade processerna och det ökade förtroende hos kunder som certifieringen medför.

Missuppfattning 2: Det är för Kostsamt

Myten: Kostnaden för att uppnå och underhålla en ISO-certifiering är för hög för att motivera dess värde.

Verkligheten: Initiala kostnader kan verka avskräckande, men de långsiktiga fördelarna med förbättrad effektivitet och kvalitet, reducerade kostnader och ökat förtroende hos kunder överväger ofta de initiala investeringarna. Dessutom finns det kostnadseffektiva vägar till certifiering för mindre företag.

Missuppfattning 3: Processen är för tidkrävande

Myten: Tidsåtgången för att genomgå certifieringsprocessen är inte värt mödan.

Verkligheten: Även om processen kräver tid och engagemang, leder de implementerade förändringarna till långsiktigt hållbara arbetsmetoder som kan effektivisera verksamheten.

Missuppfattning 4: Det handlar bara om pappersarbete

Myten: ISO-certifiering handlar bara om att fylla i blanketter och följa byråkratiska procedurer.

Verkligheten: Medan dokumentation är en viktig del av ISO-standarder, är det verkliga värdet i de faktiska förbättringarna av processer och system som leder till högre kvalitet och effektivitet.

Missuppfattning 5: En gång certifierad, alltid Certifierad

Myten: När ett företag har uppnått ISO-certifiering, finns det inget behov av ytterligare arbete för att upprätthålla den.

Verkligheten: ISO-certifiering kräver kontinuerlig förbättring och regelbundna granskningar för att säkerställa att företaget fortfarande uppfyller standardens krav. Detta uppmuntrar till en kultur av ständig förbättring.

Slutsats

Att utforska möjligheten till ISO-certifiering kan verka överväldigande, men de långsiktiga fördelarna med förbättrad kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet gör det till en investering väl värd att överväga. Om du är intresserad av att lära dig mer om hur ISO-certifiering kan gynna just ditt företag, kontakta oss idag för att visa hur vi kan göra det radikalt mycket enklare för dig. Vi hjälper dig att navigera genom processen och uppnå de fördelar som ISO-certifiering kan erbjuda.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Avvikelsehantering

Vad är avvikelsehantering?

Avvikelsehantering är ett viktigt led i företagets kvalitetssystem och är ofta ett krav som ställs av externa parter, ex en ISO standard. Här går vi igenom vad avvikelsehantering är.
Patrik Björklund
December 21, 2022
Företagsledning

Hantera ledningens största utmaningar

Hantera företagsledningens utmaningar med hjälp av ISO-certifiering. Lär dig hur ett ledningssystem kan förbättra effektiviteten, kommunikationen, riskhanteringen, efterlevnad av lagar/krav/regler och hur det kan öka kundnöjdheten i ditt företag.
Patrik Björklund
September 12, 2023
Kundkravshantering

Kundkravens betydelse för företagets framgång

Lär dig vikten av att hantera kundkrav för företagets framgång och hur AmpliFlow kan effektivisera processen.
Patrik Björklund
March 11, 2024

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.