Från litet till stort: Hur företaget förändras när det växer

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
August 16, 2023
Ämne
Företagsledning
Från litet till stort: Hur företaget förändras när det växer

Att förvandla en startup eller ett småföretag till ett mer expansivt företag är en av de mest spännande, men också mest utmanande, övergångarna en verksamhetsledare kan uppleva.

När ditt team växer från ett par stycken, till 10, till 30 personer, kommer det att uppstå en hel del förändringar i företaget vare sig du vill det eller inte.

Nedan är ett par saker att fundera på och råd för hur du kan hantera dem effektivt.

Organisationsstruktur

Som litet företag kan du ha haft en väldigt platt och helt informell struktur där alla jobbar tillsammans. När du växer kan (men måste inte) en mer formell och hierarkisk struktur bli nödvändig för att hålla ordning.

Med fler anställda kommer det också att finnas fler roller och ansvarsområden inom företaget. Detta innebär att ledningen behöver vara tydlig med vem som gör vad och se till att alla förstår sina uppgifter och ansvarsområden.

Detta kan innebära att man behöver skapa en mer formell organisationsstruktur, med olika avdelningar eller team som hanterar olika aspekter av företagets verksamhet. Inte bara för att strukturera utan också för att ge medarbetare andrum och tydlighet i vad som förväntas.

Tydligare ramar kan faktiskt minska stress och öka prestanda.

Ledningsstil

Som ledare i ett litet team kan du haft möjlighet att vara nära och personlig med varje anställd.

Du har säkerligen också varit väldigt delaktig i många delar av det operativa. Men ju mer ditt team växer, desto mer kommer du att behöva övergå till en mer delegerande ledningsstil.

Exempelvis kan strukturerade medarbetarsamtal bli viktigare för att säkerställa att alla känner sig inkluderade och värderade när du inte längre har fingret direkt på pulsen.

Kommunikation

Med färre personer är kommunikationen oftast lätt och snabb, små misstag kan enkelt korrigeras direkt i fikarummet.

Men när antalet anställda ökar, kan det bli svårare att hålla alla uppdaterade med samma information.

Det innebär att införa regelbundna teammöten, publicerade nyhetsartiklar och kanske till och med interna sociala medieplattformar för att hålla alla uppdaterade och på samma blad.

Robusta IT-verktyg för ledningssystemet och kommunikation kan också vara avgörande för att hålla kommunikationen samlad och fortsatt flödande. Speciellt när du inte längre har möjligheten att göra de där små justeringarna och förklaringarna direkt i hallen.

Krishantering

Även om kriser kan inträffa i organisationer av alla storlekar, blir de svårare att hantera när det finns fler personer inblandade. Du behöver en solid krishanteringsplan och rutiner för att hantera eventuella avvikelser innan de resulterar i en kris.

ISO certifiering

Med tillväxt kommer ofta ökat behov av att visa att ditt företag följer internationella standarder inom olika områden för att göra bättre affärer - med fler och större kunder.

Vare sig det handlar om kvalitetsstyrning, miljöaspekter, eller informationssäkerhet, kan ISO-certifiering vara ett effektivt sätt att göra detta utan att behöva återuppfinna hjulet och samtidigt få en internationellt gångbar kvalitetsstämpel.

Klagomålshantering och reklamationer

När du har fler kunder och anställda ökar sannolikheten för klagomål och reklamationer. Fler rörliga delar i organisationen, fler kommunikationsvägar - många äro anledningarna.

Det är viktigt att ha robusta system för att hantera dessa och även börja arbeta strukturerat med korrigerande och förebyggande åtgärder som en del av din avvikelsehanteringsprocess.

Riskhantering

Ju större ditt företag blir, desto mer komplexa och allvarliga blir konsekvenser av risker.

Du behöver en riskhanteringsstrategi och kanske även en allvarlighetsgradsmatris för att identifiera och hantera potentiella problem innan de blir allvarliga.

Leverantörsbedömningar

När du växer, kommer du sannolikt att behöva fler leverantörer och kanske även mer komplexa leverantörsrelationer. Det är viktigt att ha processer på plats för att bedöma och hantera dessa relationer effektivt. Effektiv leverantörshantering kan spara dig både pengar och huvudvärk.

Dagarna när det gick bra att låta anställda promenera in på Elgiganten med företagets kreditkort är (kanske som tur är) över.

Lagstiftning

Med tillväxten kommer också ett ökat behov av att förstå och följa lagar och regler. Oavsett om det gäller arbetsrätt, dataskydd, eller miljölagstiftning, är det viktigt att ha en solid lagstiftningshantering på plats.

Personalutbildning

När ditt företag växer, kommer du att behöva säkerställa att din personal får den utbildning de behöver för att lyckas och att ni har verktygen som krävs för att hantera utbildningsinsatser. Både idag och i framtiden.

Det kan innebära allt från teknisk utbildning till utbildning inom arbetsmiljö och kvalitetsarbete.

En sak att inte glömma är att det nu är dags att börja se över hur kompetensspridningen ser ut i företaget, exempelvis m.h.a. kompetensmatriser. Identifiera luckor och täpp till dem med antingen nya rekryteringar eller genom att utbilda befintlig personal.

Företagskultur

När ett företag växer, kan det bli svårare att behålla en stark företagskultur.

Det är viktigt att företagsledningen jobbar aktivt med att leva och stärka företagskulturen, och ser till att den genomsyrar alla aspekter av företagets verksamhet.

Detta kan innebära att man behöver införa särskilda program eller initiativ för att främja företagskulturen, som t.ex. teambuildingaktiviteter eller företagsvärderingsutbildningar. Självklart behöver även policy och ledningsarbetet vara krafter som förstärker och vidareutvecklar kulturen.

Processer och rutiner

Med fler anställda behöver företaget mer strukturerade processer och rutiner. Detta kan innebära att man behöver införa mer formaliserade arbetsflöden, eller att man behöver investera i system och teknologi för att hantera arbetsbelastningen på ett mer effektivt sätt. Ett bra sätt att starta arbetet om det inte redan är gjort är att genomföra en processkartläggning som avstamp i förbättringsarbetet.

Strategisk planering

Med en större personalstyrka och mer komplexa verksamhet, blir det ännu viktigare att ha en tydlig strategisk plan och tydliga mål för företaget.

Detta kan innebära att man behöver införa mer formaliserade strategiska planeringsprocesser, eller att man behöver anställa en strategisk planeringschef eller konsult för att hjälpa företaget att navigera i framtiden.

Avslutning

Att växa ett företag är inget enkelt. Det är verkligen något att vara stolt över, men det innebär också stora utmaningar.

Genom att förstå dessa förändringar och planera för dem, kan du som företagsledare hjälpa sitt företag att navigera i denna övergång på ett framgångsrikt sätt.

Behöver ni hjälp i er resa? Vi har gjort det förr och hjälper er gärna på den spännande färd ni står inför.

Skriv en meta description som även kan fungera som ingress på max 50 ord

Förvandla en startup eller småföretag till ett större företag kan vara utmanande. Denna artikel tar upp tio viktiga aspekter att fundera på och hur man hanterar dem effektivt under företagets tillväxtfas.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Medarbetarsamtal

Vad är ett medarbetarsamtal?

Syftet med ett medarbetarsamtal är att skapa en öppen dialog mellan arbetsgivare och anställd där det finns tid att ostört prata igenom sin arbetssituation. I den här artikeln går vi igenom vad ett medarbetarsamtal faktiskt är.
Patrik Björklund
January 5, 2023
Certifiering

Vad innebär det att bli och vara certifierad?

Det är skillnad på att bli och vara certifierad. Här reder vi ut begreppen.
Joakim Stenström
December 22, 2022
ISO-standarder

ISO 9001 och ISO 14001 - Inte bara för jättar, utan även för de mindre och entreprenörsdrivna

ISO 9001 och ISO 14001-certifieringar är inte bara för stora företag, utan även för mindre entreprenörsdrivna bolag. Implementering av dessa standarder kan förbättra verksamheten, attrahera kunder och öka konkurrenskraften. De är flexibla och anpassningsbara, vilket gör dem lämpliga för alla företag, oavsett storlek eller bransch.
Patrik Björklund
May 19, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.