De ofattbara ekonomiska konsekvenserna av generativ AI som GPT-4: Risker och möjligheter för beslutsfattare

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
March 21, 2023
Ämne
AI

GPT-4, en AI-teknik som utvecklats av OpenAI, har potential att påverka ekonomin och arbetsmarknaden på flera sätt.

Det finns möjligheter för förbättringar och innovation, men det finns också risker för arbetskraftsförskjutning och ökad ojämlikhet.

Beslutsfattare bör vara medvetna om dessa effekter för att kunna fatta välgrundade beslut om teknikens användning i organisationer.

Möjligheter

Ökad produktivitet: GPT-4 kan användas som en produktivitetsmultiplikator, där mänskliga arbetstagare kompletteras och blir mer effektiva i sina arbetsuppgifter.

Mer stimulerande arbete: GPT-4 kan hjälpa till att förbättra matchningen av kandidater till jobb, vilket kan leda till högre nöjdhet hos anställda då de kan fokusera på mer tillfredsställande problem.

Innovation och nya tillämpningar: GPT-4 förväntas påskynda utvecklingen av nya tekniska lösningar som bygger på generativa modeller,vilket kan leda till lösningar för mer komplexa problem än vad vi tidigare ens kunnat fantisera om.

Helt nya marknader: När yrken försvinner så dyker nya upp. En gång i tiden hade vi telefon-operatörer som manuellt kopplade om personer – nu har vi automatiserade växlar. För bara ett par år sedan lät ”influencer” som ett påhittat jobb, nu är det en enorm industri.

Risker

Hela yrken försvinner: Automatisering av vissa jobb, inklusive sådana som kräver flera års erfarenhet och utbildning, kan leda till arbetskraftsförskjutning som gör att yrken inte längre existerar i den form de existerar nu. Exempel som pekas ut är bland annat (men inte begränsat till) jurister, programmerare och ekonomiassistenter. Kort sagt kan vi se att alla yrken som använder språk som ett huvudsakligt verktyg är föremål för radikala förändringar, speciellt om yrket innebär att tillämpa etablerad och välformulerad praxis.

Ökad ojämlikhet: Historiskt sett har införandet av automatiseringstekniker ökat ojämlikheten och påverkat olika grupper på olika sätt. GPT-4 kan påverka arbetsmarknaden på liknande sätt, med arbetstagare som konkurrerar om färre jobb lägre löner och ojämn tillgång till verktyg och applikationer.

Förstärkning av etablerade aktörer: Generativ AI:s sätt att generera svar kan bidra till att befästa positionen för befintliga företag och organisationer, vilket kan hämma konkurrens och innovation. Exempelvis finns det bara 1 svar på frågan ”Vilken är den bästa bagel-shopen i New-York” vid en nog låg temperatur på frågan. (Temperatur är en parameter som styr hur slumpmässigt / "kreativt" / överraskande svar du får från AI:n)

Slutsats

GPT-4 kan ha enorm ekonomiska påverkan när det kommer till att helt ersätta yrken, öka ojämlikhet och helt omkullkasta hela branscher.

Men det finns också möjligheter för innovation, förbättrad arbetstillfredsställelse och radikalt snabbare teknikutveckling.

Försiktig användning och övervakning är avgörande för att balansera fördelar och risker för dig som företagare och behöver hanteras.

Det kommer även driva på förändring i lagstiftning i vad vi kan anta är en accelererad takt.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
ISO 27001

ISO 27001 - en översikt för icke-tekniska ledare

ISO 27001 är mer än bara en teknisk standard - det är ett kraftfullt verktyg för att skydda din organisations informationstillgångar och bygga en stark säkerhetskultur.
Patrik Björklund
October 15, 2023
Arbetsmiljö

Checklista: Så följer du arbetsmiljölagen steg-för-steg

Lär dig vad arbetsmiljölagen innebär och hur ditt företag kan följa den för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Följ vår checklista och säkerställ efterlevnad.
Patrik Björklund
July 9, 2023
Allvarlighetsgradsmatris

Vad är en allvarlighetsgradsmatris?

En allvarlighetsgradsmatris är ett effektivt verktyg för att kunna jämföra äpplen mot äpplen istället för äpplen mot päron, exempelvis när det kommer till avvikelse- och riskhantering. Läs mer här.
Patrik Björklund
January 2, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.