5 konkreta åtgärder för att förbättra ditt ledningssystem och spara pengar!

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
July 5, 2023
Ämne
Ledningssystem
5 konkreta åtgärder för att förbättra ditt ledningssystem och spara pengar!

Ditt ledningssystem kan innebära dolda kostnader. Låt oss gå igenom fem konkreta åtgärder du kan börja implementera från och med nästa vecka för att förbättra ditt ledningssystem och spara pengar.

1. Skapa en kommunikationsplan

Om kommunikationen mellan avdelningar brister kan det leda till dubbelarbete och kostnader. Undvik detta genom att skapa en kommunikationsplan. Identifiera vilken information som behöver delas, vem som behöver den samt när och hur den ska delas.

2. Sätt specifika mål

Generella och otydliga mål som "öka försäljningen" leder till ineffektiva insatser. Var därför noga med att sätta specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna (SMART) mål. Till exempel, "öka försäljningen av produkt X med 15% under nästa kvartal genom att utöka marknadsföringen i region Y".

3. Utnyttja teknologin

Börja undersöka vilka processer inom ditt företag som kan automatiseras eller förbättras med teknologi. Det kan vara allt från datanalys till projektledning eller intern kommunikation. Börja med att identifiera en process som kan effektiviseras och implementera ett pilotprojekt.

4. Stärk personalens engagemang

Ta reda på hur engagerade dina medarbetare är och vilka områden som kan förbättras genom att genomföra en enkel anonym undersökning bland medarbetarna. Skapa sedan en handlingsplan, baserad på resultatet, för att öka engagemanget.

5. Inför regelbunden uppföljning och utvärdering

Utvärdera regelbundet effektiviteten i ditt ledningssystem. Det kan inkludera att granska KPI:er, processer, personalens feedback och kundklagomål. Identifiera områden som behöver förbättras och skapa en handlingsplan.

Börja med dessa åtgärder redan på måndag för att optimera ditt ledningssystem och spara pengar på lång sikt.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Internrevision

KEY Relocations internrevision - en viktig del i certifieringsresan mot ISO 9001 och 14001

Utforska hur KEY Relocation genomförde sin internrevision som en del av sin certifieringsresa mot ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning), med oväntade och värdefulla insikter längs vägen.
Patrik Björklund
August 23, 2023
Policy

Vad är en verksamhetspolicy?

En verksamhetspolicy är ett krav för många företag men vad är det? Vad behöver den innehålla?
Joakim Stenström
January 24, 2023
Företagsledning

Från litet till stort: Hur företaget förändras när det växer

Företag som lyckas växer, men har du tänkt på hur företaget förändras längs vägen? Denna artikel tar upp viktiga aspekter att fundera på och hur man hanterar dem effektivt under företagets tillväxtfas.
Patrik Björklund
August 16, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.