5 konkreta åtgärder för att förbättra ditt ledningssystem och spara pengar!

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
July 5, 2023
Ämne
Ledningssystem

Ditt ledningssystem kan innebära dolda kostnader. Låt oss gå igenom fem konkreta åtgärder du kan börja implementera från och med nästa vecka för att förbättra ditt ledningssystem och spara pengar.

1. Skapa en kommunikationsplan

Om kommunikationen mellan avdelningar brister kan det leda till dubbelarbete och kostnader. Undvik detta genom att skapa en kommunikationsplan. Identifiera vilken information som behöver delas, vem som behöver den samt när och hur den ska delas.

2. Sätt specifika mål

Generella och otydliga mål som "öka försäljningen" leder till ineffektiva insatser. Var därför noga med att sätta specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna (SMART) mål. Till exempel, "öka försäljningen av produkt X med 15% under nästa kvartal genom att utöka marknadsföringen i region Y".

3. Utnyttja teknologin

Börja undersöka vilka processer inom ditt företag som kan automatiseras eller förbättras med teknologi. Det kan vara allt från datanalys till projektledning eller intern kommunikation. Börja med att identifiera en process som kan effektiviseras och implementera ett pilotprojekt.

4. Stärk personalens engagemang

Ta reda på hur engagerade dina medarbetare är och vilka områden som kan förbättras genom att genomföra en enkel anonym undersökning bland medarbetarna. Skapa sedan en handlingsplan, baserad på resultatet, för att öka engagemanget.

5. Inför regelbunden uppföljning och utvärdering

Utvärdera regelbundet effektiviteten i ditt ledningssystem. Det kan inkludera att granska KPI:er, processer, personalens feedback och kundklagomål. Identifiera områden som behöver förbättras och skapa en handlingsplan.

Börja med dessa åtgärder redan på måndag för att optimera ditt ledningssystem och spara pengar på lång sikt.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Ledningsgruppsarbete

Ledningsgruppen - Nyckeln till framgångsrik verksamhetsstyrning

Ledningsgruppens huvuduppgift är att styra verksamheten mot dess mål och vision genom att fokusera på strategi, ekonomi, organisation, kommunikation och hållbarhet. Ett effektivt ledningssystem stödjer ledningsgruppen och säkerställer att organisationen når sina mål och skapar värde.
Joakim Stenström
May 14, 2023
Leverantörshantering

Leverantörshantering inom ISO 9001 och 14001 - Praktiska råd och vanliga misstag

Leverantörshantering är en kritisk komponent inom ISO 9001 och ISO 14001, som påverkar företagets prestanda, kvalitet och miljöansvar. Genom att följa praktiska råd och undvika vanliga misstag kan organisationer förbättra sin konkurrenskraft och minska risker, samtidigt som de uppnår en högre nivå av kvalitet och miljöansvar.
Joakim Stenström
May 5, 2023
Certifiering

Varför väljer företag att certifiera sig?

En certifiering kan vara en dörröppnare till nya kunder och marknader och kan vara helt nödvändig för att ni ska kunna fortsätta driva verksamheten. Men en certifiering kostar - både tid och pengar. Så varför väljer företag att certifiera sig?
Joakim Stenström
December 18, 2022

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.