Alla företag har ett ledningssystem – även om de inte erkänner det

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
August 16, 2023
Ämne
Ledningssystem

Vi vågar påstå att alla företag, oavsett storlek eller bransch, har någon form av ledningssystem. Ett ledningssystem är ett fint ord för en samling processer och metoder som används för att styra och leda ett företag. Det inkluderar bland annat strategi, beslutsfattande, resursallokering och måluppföljning.

Företag som hävdar att de inte har något ledningssystem har med stor sannolikhet ändå någon form av struktur för att hantera och koordinera sin verksamhet. Problemet kan vara att detta system är oorganiserat, informellt eller inte dokumenterat.

Hur problemet kan börja synas

När det saknas ett ordnat ledningssystem, kan olika problem börja synas i verksamheten. Här är några tecken att vara uppmärksam på:

Minskad effektivitet

Om anställda inte vet vad de ska göra eller hur de ska göra det, kan det leda till ineffektivitet. Processer kan ta längre tid än nödvändigt och resurser kan användas olämpligt.

Låg kvalitet på produkter och tjänster

Om processer inte är standardiserade och väl definierade, kan kvaliteten på företagets produkter och tjänster bli lidande.

Missnöjda kunder

Om det finns brister i företagets leveranser, kan det leda till missnöjda kunder. Detta kan i sin tur leda till förlorade affärsmöjligheter och skadat rykte.

Missade affärsmöjligheter

Utan tydliga mål och strategier kanske företaget missar viktiga affärsmöjligheter. Detta kan hindra företagets tillväxt och utveckling.

Brott mot lagar och regler

Ett bristfälligt ledningssystem kan göra det svårt för företaget att uppfylla lagar och regler, vilket kan resultera i böter eller skadat rykte.

Hur du åtgärdar problemen

För att åtgärda bristerna i ett oorganiserat eller informellt ledningssystem kan företag ta följande steg:

Kartlägg befintliga processer

Genom att göra en inventering av de processer och rutiner som redan finns i företaget kan man få en överblick över hur verksamheten fungerar och var det finns utrymme för förbättringar.

Implementera tydliga mål och strategier

Företaget bör fastställa tydliga mål och strategier som är kopplade till dess övergripande vision och affärsidé. Dessa mål bör kommuniceras till alla anställda och fungera som en grund för att fatta beslut.

Standardisera och dokumentera processer

Genom att standardisera och dokumentera processer skapar man en gemensam grund för hur arbetet ska utföras, vilket minskar risken för misstag och ökar effektiviteten.

Införa regelbunden uppföljning och utvärdering

För att säkerställa att processer och rutiner fungerar som de ska, bör företaget regelbundet följa upp och utvärdera dem. Detta kan innebära att man samlar in och analyserar data om prestanda, kundnöjdhet och andra relevanta faktorer.

Skapa en kultur av ständig förbättring

Genom att uppmuntra anställda att ständigt ifrågasätta och förbättra processer skapar man en kultur där förändring och utveckling är en naturlig del av verksamheten.

Utbilda och engagera medarbetare

Det är viktigt att anställda förstår och är engagerade i företagets ledningssystem. Genom att erbjuda utbildning samt möjligheter till deltagande i förbättringsarbetet, kan man skapa en starkare arbetsstyrka.

Sammanfattning

Varje företag, oavsett storlek eller bransch, har ett ledningssystem – även om de inte vet om det. Problemet uppstår när detta system är oorganiserat, informellt eller inte dokumenterat. Detta kan leda till minskad effektivitet, låg produktkvalitet, missnöjda kunder och missade affärsmöjligheter.

För att åtgärda dessa problem bör företag kartlägga sina befintliga processer, implementera tydliga mål och strategier, standardisera och dokumentera processer, införa regelbunden uppföljning och utvärdering samt skapa en kultur av ständig förbättring.

För att underlätta detta arbete kan det vara värt att överväga ISO-standarder som ger ett ramverk att luta sig mot. Dessa standarder hjälper företag att strukturera sina ledningssystem på ett sätt som driver effektivitet och kvalitet.

Om du behöver hjälp med att utveckla eller förbättra ditt företags ledningssystem är du välkommen att kontakta oss. Vi har erfarenhet och expertis inom området och kan erbjuda skräddarsydda lösningar som passar just din verksamhet.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
SOP

Upptäck hur operativa rutiner och processkartor kan driva produktivitet och minska risker

Lär dig hur SOP (Standard Operating Procedures) och processkartläggning samverkar och spelar en central roll i företagsledning samt hur de stöds av ISO-standarder.
Patrik Björklund
February 1, 2024
Avvikelsehantering

Avvikelsehantering: nyckeln till ständiga förbättringar och ökad kundnöjdhet

En väl genomtänkt och anpassad avvikelsehanteringsprocess är avgörande för att säkerställa kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet i långa loppet. Läs vår guide för att komma igång.
Patrik Björklund
April 23, 2024
Tillväxt

Vi är för små för ett ledningssystem, eller?

Upptäck hur ett ledningssystem kan fungera som en tillväxtmotor för små företag och varför det är klokt att börja etablera det tidigt. Läs mer här!
Patrik Björklund
September 12, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.