Vad är en allvarlighetsgradsmatris?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
January 2, 2023
Ämne
Allvarlighetsgradsmatris

Att kunna bedöma och hantera risker och avvikelser på ett effektivt sätt är avgörande inom alla företag och organisationer. Detta kan dock vara en utmaning, speciellt vid jämförelser av olika typer av risker och avvikelser. För att underlätta detta har vi på AmpliFlow utvecklat en allvarlighetsgradsmatris, ett verktyg som hjälper till att objektivt och konsekvent bedöma och prioritera risker, avvikelser och även andra saker inom ditt ledningssystem.

Vad är en allvarlighetsgradsmatris?

Klassificering av en avvikelse med allvarlighetsgradsmatrisen

En allvarlighetsgradsmatris är ett verktyg utformat som en tabell som innehåller olika kombinationer av riskfaktorer. Dessa faktorer inkluderar konsekvenser, sannolikhet, upptäckbarhet och kontroll, och varje faktor har sin egen viktning.

Genom att använda denna matris kan vi jämföra risker på ett objektivt sätt, vilket gör det möjligt att prioritera och fatta beslut om lämpliga åtgärder.

Varför använda en allvarlighetsgradsmatris?

Genom att använda en allvarlighetsgradsmatris kan vi jämföra "äpplen med äpplen" istället för att jämföra olika typer av risker på ett subjektivt sätt.

Denna matris gör det också möjligt för alla inom organisationen att värdera risker utifrån samma perspektiv, vilket skapar en konsensus kring hur saker och ting värderas. Detta bidrar till att skapa en mer effektiv och konsekvent riskhantering och avvikelsehantering.

Använda allvarlighetsgradsmatrisen med AmpliFlow

På AmpliFlow strävar vi efter att göra risk och avvikelse-bedömningen så objektiv som möjligt.

Med vår allvarlighetsgradsmatris blir det enklare att bedöma risker på ett objektivt sätt, vilket gör det lättare att prioritera och ta beslut.

Vi förstår dock att det kan vara svårt att veta hur man ska värdera olika saker. Därför är det viktigt för oss att ständigt kommunicera och utbilda kring matrisen, samt att vara tydliga med definitionerna så att de inte tolkas på olika sätt av olika personer.

Är du intresserad av att veta mer om hur du kan effektivisera din riskhantering med vår allvarlighetsgradsmatris? Kontakta oss idag!

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Processkartläggning

Processkartläggning 101: Lär dig att skapa tydliga och effektiva processkartor med vår guide

Läs hur AmpliFlows unika modell för processkartläggning, baserad på 20 års samlad expertis, gör vi det enklare än någonsin att kartlägga ditt företags processer. Börja redan idag och se hur du kan förbättra effektiviteten inom din organisation.
Patrik Björklund
September 29, 2023
Certifiering

Hur går en ISO-certifiering till?

Vid en certifiering bevisar ni att ert ledningssystem uppfyller kraven i den aktuella standarden. Och hur bevisar man det? Jo genom att ta sig igenom de 6 stegen i certifieringsprocessen.
Joakim Stenström
February 25, 2022
Processkartläggning

Vad är processkartläggning inom ISO 9001?

Processkartläggning är ett sätt att tydliggöra de processer som är viktiga för att uppnå företagets strategiska mål och är en viktig del av arbetet inför en certifiering inom ISO 9001
Patrik Björklund
November 3, 2022

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.