Mer än ISO-certifiering - En grund för ständig förbättring

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
October 12, 2023
Ämne
ISO-Certifiering
Mer än ISO-certifiering - En grund för ständig förbättring

Det är inte ovanligt att ISO-certifiering ses som en isolerad prestation, ett mål att nå för att sedan lägga bakom sig. Men vi på AmpliFlow ser det annorlunda. För oss är ISO-certifiering inte ett slutmål, utan en plattform för ständig förbättring och utveckling. Det är ett sätt att säkra företagets framtid och skapa en kultur av kvalitet, hållbarhet och ansvarstagande som genomsyrar hela organisationen.

Ett företag som har omfamnat denna filosofi är KEY Relocation, som specialiserat sig på att hjälpa företag att flytta sin internationella personal till och från Norden. För att säkerställa högsta kvalitet och leverans oavsett omständigheter, valde de att ISO-certifiera sin verksamhet för kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001).

Men för KEY Relocation handlade det inte bara om att uppnå certifiering. De såg processen som en möjlighet att förbättra alla aspekter av deras verksamhet, från kundservice till interna processer. Genom att använda våra smarta IT-verktyg och vårt expertstöd, kunde de fokusera på att utveckla sin verksamhet, snarare än att bara uppfylla certifieringskraven.

Detta är kärnan i vår filosofi på AmpliFlow. Vi ser ISO-certifiering inom alla områden - exempelvis kvalitet, miljö, informationssäkerhet, arbetsmiljö, livsmedel (ISO 22001) och andra standarder - som dynamiska, levande processer som kan hjälpa företag att ständigt sträva efter att bli bättre.

För att lyckas på samma sätt som KEY Relocation, rekommenderar vi följande steg:

1. Se ISO-certifiering som en plattform för ständig förbättring, inte bara ett mål att uppnå.

2. Använd certifieringsprocessen som en möjlighet att omvärdera och förbättra alla aspekter av din verksamhet.

3. Använd smarta IT-verktyg och expertstöd för att spara tid och resurser under certifieringsprocessen.

4. Se certifiering som en signal till anställda, kunder, intressenter och samhället i stort om ditt engagemang för kvalitet, hållbarhet och ansvarstagande.

5. Sträva efter att bli bättre i allt du gör, och använd ISO-certifiering som en vägledning för detta arbete.

ISO-certifiering handlar om mer än att uppfylla en standard. Det handlar om att skapa en kultur av ständig förbättring, att sträva efter att bli bättre i allt man gör, och att visa sitt engagemang för kvalitet, hållbarhet och ansvarstagande. Och det är den filosofin vi på AmpliFlow är stolta över att stödja.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
AI

De ofattbara ekonomiska konsekvenserna av generativ AI som GPT-4: Risker och möjligheter för beslutsfattare

ChatGPT/GPT-4, en AI-teknik som utvecklats av OpenAI, har potential att påverka ekonomin och arbetsmarknaden på flera sätt. Beslutsfattare bör vara medvetna om dessa effekter för att kunna fatta välgrundade beslut om teknikens användning i organisationer.
Patrik Björklund
March 21, 2023
Lagstiftningshantering

Lagstiftningshantering - En guide för ledningsgruppen

Lär dig hur ni som ledning behöver hantera lagstiftning och bevakning med denna steg-för-steg guide, inkluderar praktiska verktyg och metoder för ISO-standarder efterlevnad.‍
Patrik Björklund
October 23, 2023
Certifiering

Hur går en ISO-certifiering till?

Vid en certifiering bevisar ni att ert ledningssystem uppfyller kraven i den aktuella standarden. Och hur bevisar man det? Jo genom att ta sig igenom de 6 stegen i certifieringsprocessen.
Joakim Stenström
February 25, 2022

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.