Krishantering och nödlägesberedskap enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 – En genomgång och praktiska exempel

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
May 15, 2023
Ämne
Krishantering

Krishantering är avgörande för företag och organisationer som vill säkerställa hög kvalitet, miljöansvar och säkerhet. ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 är internationella standarder som innehåller krav för att hantera risker och kriser. Denna artikel ger en utförlig genomgång av krishantering enligt dessa standarder, med fokus på nödlägesberedskap och praktiska exempel.

Krishantering enligt ISO 9001 och ISO 14001

ISO 9001 fokuserar på kvalitetsledning, medan ISO 14001 fokuserar på miljöledning. Båda standarderna kräver:

1. Riskbaserat tänkande: Organisationer måste identifiera och analysera risker som kan påverka kvalitet och miljö.

2. Planering för krishantering: En krishanteringsplan ska upprättas och inkludera åtgärder för att förebygga, hantera och återhämta sig från kriser.

3. Uppföljning och utvärdering: Organisationer måste övervaka och förbättra sitt kvalitets- och miljöledningssystem regelbundet.

Nödlägesberedskap

Nödlägesberedskap är en viktig aspekt av krishantering. Det innebär att organisationer måste vara förberedda på att hantera nödsituationer och olyckor som kan påverka kvaliteten på deras produkter eller tjänster och miljön. Att ha en nödlägesberedskapsplan som övas regelbundet hjälper organisationer att snabbt och effektivt svara på kriser och minimera skadorna.

Krishantering enligt ISO 45001

ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljöledning. Den kräver att organisationer identifierar och hanterar risker för att förbättra säkerheten och hälsan hos sina anställda. Krishantering enligt ISO 45001 innebär att man måste:

1. Integrera krishanteringsplaner: En övergripande krishanteringsplan som täcker både kvalitets-, miljö- och säkerhetsrisker bör utformas.

2. Beredskapsplan: En plan för att förhindra, hantera och återhämta sig från incidenter som kan påverka arbetsmiljön ska utarbetas och övas regelbundet.

Exempel på kriser i olika branscher

Industri: En kris kan vara ett utsläpp av farliga ämnen eller en cistern som läcker och skadar miljön. Nödlägesberedskap innebär att ha rutiner för att hantera sådana situationer och minimera skadorna.

Tjänsteföretag: Om en organisation skapar en produkt som skadar människor eller miljön är det också en kris. Nödlägesberedskap innebär att ha planer för att hantera och förebygga sådana incidenter.

Slutsats

Krishantering enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 är avgörande för att säkerställa hög kvalitet, miljöansvar och säkerhet.

Genom att integrera krishanteringsprocesserna i ett gemensamt system och fokusera på nödlägesberedskap kan organisationer skapa en effektiv och robust strategi för att hantera risker och kriser. Detta främjar en kultur av ständig förbättring och resiliens, vilket är viktigt i en värld där kriser blir alltmer oförutsägbara och kostsamma.

Att engagera ledningen och de anställda i organisationen samt erbjuda kontinuerlig utbildning och träning i krishantering säkerställer en framgångsrik implementering av krishanteringsprocesser.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Policy

Vad är en verksamhetspolicy?

En verksamhetspolicy är ett krav för många företag men vad är det? Vad behöver den innehålla?
Joakim Stenström
January 24, 2023
Lagstiftningshantering

ISO 9001 och ISO 14001: Krav på lagstiftningshantering för kvalitets- och miljöledningssystem

ISO 9001 och 14001 kräver lagstiftningshantering för kvalitets- och miljöledningssystem. Organisationer måste identifiera, uppfylla, och övervaka gällande lagar och regler, samt sträva efter kontinuerlig förbättring.
Joakim Stenström
May 15, 2023
Allvarlighetsgradsmatris

Vad är en allvarlighetsgradsmatris?

En allvarlighetsgradsmatris är ett effektivt verktyg för att kunna jämföra äpplen mot äpplen istället för äpplen mot päron, exempelvis när det kommer till avvikelse- och riskhantering. Läs mer här.
Patrik Björklund
January 2, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.