ISO 9001 och ISO 14001: Krav på lagstiftningshantering för kvalitets- och miljöledningssystem

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
May 15, 2023
Ämne
Lagstiftningshantering

Att hantera och uppfylla lagstiftningskrav är en viktig del av att driva en framgångsrik verksamhet. När det kommer till kvalitets- och miljöledningssystem, spelar ISO 9001 och ISO 14001 en central roll i att säkerställa att företag följer de senaste internationella standarderna. I den här sammanfattningen kommer vi att gå igenom hur dessa två standarder ställer krav på lagstiftningshantering och hur företag kan använda sig av dem för att optimera sina processer och förbättra prestanda.

ISO 9001: Kvalitetsledningssystem

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem som hjälper företag att säkerställa att deras produkter och tjänster uppfyller kundens kvalitetskrav. En av de centrala aspekterna av ISO 9001 är att företag måste följa gällande lagstiftning och regleringar för att uppfylla standardkraven.

Lagstiftningshantering inom ISO 9001 innebär att företag måste identifiera och dokumentera alla lagar och regler som berör deras verksamhet. De måste också säkerställa att de har effektiva processer på plats för att övervaka och uppfylla dessa lagkrav samt kommunicera dem till alla relevanta intressenter.

ISO 14001: Miljöledningssystem

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som hjälper företag att minimera sin miljöpåverkan och förbättra sin miljöprestanda. Precis som med ISO 9001, kräver ISO 14001 att företag följer lagstiftning och andra krav som är relevanta för deras miljöaspekter.

För att uppfylla ISO 14001-kraven måste företag identifiera, dokumentera och övervaka alla lagar och regler som berör deras miljöpåverkan. De måste också säkerställa att de har en effektiv process för att hantera dessa lagkrav samt kommunicera dem till alla involverade parter.

Integrera lagstiftningshantering i kvalitets- och miljöledningssystem

För att effektivt integrera lagstiftningshantering i sina kvalitets- och miljöledningssystem är det viktigt för företag att förstå och identifiera vilka lagar och regler som är relevanta för deras verksamhet. Detta kan innebära att samarbeta med juridiska experter, myndigheter eller branschorganisationer.

Några steg för att säkerställa en effektiv lagstiftningshantering:

  1. Kartläggning av lagar och regler som är relevanta för verksamheten
  2. Skapa en process för att övervaka förändringar i lagstiftningen och uppdatera företagets interna krav
  3. Utveckla en rutin för att kommunicera lagkrav och uppdateringar till alla berörda parter
  4. Säkerställa att personalen är utbildad och medveten om de lagkrav som gäller för deras arbetsuppgifter
  5. Genomför regelbundna interna och externa revisioner för att säkerställa att företaget uppfyller de lagkrav som gäller

Genom att följa ISO 9001 och ISO 14001-kraven för lagstiftningshantering kan företag förbättra sin kvalitet och miljöprestanda, minimera risker och skapa en stark grund för en hållbar och framgångsrik verksamhet.

Gemensamma aspekter av lagstiftningshantering

Lagstiftningshantering är en central del av både ISO 9001 och ISO 14001, eftersom det är avgörande för att organisationer ska kunna uppfylla kraven på kvalitet och miljöhänsyn. Genom att noggrant identifiera, övervaka och uppfylla gällande lagar och regler kan organisationer säkerställa att de förblir förenliga med både kvalitets- och miljöledningssystemen och uppnår sina mål inom dessa områden.

För att uppnå detta bör organisationer investera i interna resurser och extern expertis för att hålla sig uppdaterade om lagstiftning och implementera effektiva system för att uppfylla kraven. Integrerade ledningssystem kan erbjuda fördelar genom att samordna och effektivisera lagstiftningshantering på både kvalitets- och miljöområden.

Dessutom är det viktigt att organisationer strävar efter kontinuerlig förbättring genom att regelbundet utvärdera sin förmåga att uppfylla lagar och regler samt genom att identifiera och genomföra förbättringsåtgärder. Genom att göra detta kan organisationer inte bara säkerställa efterlevnad av ISO 9001 och ISO 14001 utan också bidra till en hållbar utveckling och skapa värde för sina intressenter.

Slutsats

Genom att följa dessa standarder och integrera lagstiftningshantering i sina processer, kan företag förbättra sin kvalitet, miljöprestanda och minimera risker. Detta leder i sin tur till en mer hållbar och framgångsrik verksamhet, samtidigt som det skapar förtroende hos kunder, intressenter och myndigheter.

Det är också viktigt att företag kontinuerligt uppdaterar och utbildar sina medarbetare om relevanta lagkrav för att säkerställa långsiktig efterlevnad och framgång.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
OKR

Skillnaden mellan OKR (Objectives and Key Results) och traditionell målstyrning

Lär dig skillnaden mellan OKR och traditionella målstyrningsmodeller som MBO. Utforska fördelarna med flexibilitet, transparens och hög ambitionsnivå som OKR erbjuder. Perfekt för ledare som vill driva tillväxt och innovation.
Patrik Björklund
September 26, 2023
Processkartor

Moderna processkartor - mer än att visa processerna

Processkartor är något vars innebörd och betydelse har förändrats över åren. I den här artikeln förklarar vi varför moderna processkartor både är revolutionerande och ger mer effekt.
Henrik Gustafsson
December 19, 2022
Ledningssystem

Fördelarna med att anlita en erfaren konsult för att etablera ditt ledningssystem

Utforska fördelarna med att anlita en erfaren konsult för uppbyggnad och certifiering av ditt ledningssystem - spara tid, minimera risker och optimera effektiviteten.
Joakim Stenström
September 12, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.