Greenwashing: Vad det är och hur ISO 14001 kan hjälpa ditt företag att undvika det

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
July 21, 2023
Ämne
Miljö

Hållbarhet är inte längre en trend, det är nödvändigt i dagens affärsvärld.

Men i jakten på att framstå som miljövänliga, finns det en risk att företag kan falla i fällan av greenwashing.

Greenwashing, eller "gröntvättning", är en form av vilseledande marknadsföring som syftar till att lura konsumenter att tro att ett företag är mer engagerat i miljöfrågor än vad det faktiskt är. Till exempel kan ett företag marknadsföra en produkt som "miljövänlig" eller "ekologisk", utan att ha några substantiella bevis för dessa påståenden. Alternativt kan ett företag fokusera på en enda grön aspekt av en produkt för att distrahera från andra mindre miljövänliga aspekter.

Det kan skada företagets rykte, minska konsumenternas förtroende och leda till rättsliga konsekvenser. Forskning visar dessutom att produkter som verkligen är miljövänliga föredras avsevärt mer av konsumenterna än deras greenwashed motsvarigheter.

ISO 14001 - standard för miljöledningssystem

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som kan hjälpa företag att undvika greenwashing.

Genom att följa denna standard, kan företag identifiera och hantera sina miljöaspekter på ett proaktivt sätt och säkerställa att deras miljöpåståenden är riktiga och verifierade.

Mer än så, ISO 14001 kan också förbereda ditt företag för kommande lagstiftning, såsom EU:s Green Claims-direktiv. Detta direktiv, som planeras träda i kraft 2024, kommer att ställa strikta krav på företags miljömarknadsföring, och företag som redan följer ISO 14001 kommer att vara bättre förberedda för att möta dessa krav.

Uppfyll EU:s Green Claims-direktiv

Här är några sätt på vilka ISO 14001 kan hjälpa ditt företag att förbereda sig för EU:s Green Claims-direktiv:

  1. Riskhantering: ISO 14001 hjälper företag att identifiera och hantera miljörisker, inklusive risker kopplade till greenwashing.
  2. Förbättring av miljöprestanda: ISO 14001 kräver att företag strävar efter kontinuerlig förbättring av sin miljöprestanda, vilket hjälper till att uppfylla de högre kraven på vetenskaplig grund och verifiering i Green Claims-direktivet.
  3. Rättslig efterlevnad: ISO 14001 säkerställer att företag uppfyller gällande miljölagstiftning, vilket underlättar efterlevnaden av det nya direktivet.
  4. Transparens och kommunikation: ISO 14001 främjar öppen och ärlig kommunikation om företagets miljöprestanda, vilket bygger förtroende och hjälper till att uppfylla kraven på ärlighet och transparens i Green Claims-direktivet.

Genom att frivilligt följa ISO 14001 kan ditt företag inte bara undvika greenwashing, utan också bygga ett starkt, hållbart varumärke som gör en verklig skillnad för miljön och är redo för att möta framtida krav på miljömarknadsföring.

Vill du veta mer om hur ISO 14001 kan hjälpa ditt företag att bli mer hållbart och förbereda sig för EU:s Green Claims-direktiv?

Kontakta oss idag för att börja din resa mot äkta, verifierbar och laglig hållbarhet.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Certifiering

Varför företag väljer att ISO-certifiera sig

Utforska fördelarna med ISO-certifiering för ditt företag. Lär dig hur det kan hjälpa dig att uppfylla kundkrav, attrahera nya kunder och ständigt utveckla din verksamhet.
Joakim Stenström
September 25, 2023
Riskhantering

Pre-mortem - Ett proaktivt verktyg för förbättra projekt och processer

Lär dig hur pre-mortem kan identifiera risker och stärka projektledning genom att förutse och åtgärda potentiella misslyckanden.
Patrik Björklund
March 12, 2024
Dokumentstyrning

Ordning & Reda: Hemligheten (och handlingsplanen) för framgångsrika företag

Hur skapar jag en dokumenthantering som ökar produktivitet, underlättar beslutsfattande, säkerställer efterlevnad, förbättrar kommunikation och samarbete samt stärker företagskulturen?
Henrik Gustafsson
April 6, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.