Greenwashing: Vad det är och hur ISO 14001 kan hjälpa ditt företag att undvika det

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
July 21, 2023
Ämne
Miljö
Greenwashing: Vad det är och hur ISO 14001 kan hjälpa ditt företag att undvika det

Hållbarhet är inte längre en trend, det är nödvändigt i dagens affärsvärld.

Men i jakten på att framstå som miljövänliga, finns det en risk att företag kan falla i fällan av greenwashing.

Greenwashing, eller "gröntvättning", är en form av vilseledande marknadsföring som syftar till att lura konsumenter att tro att ett företag är mer engagerat i miljöfrågor än vad det faktiskt är. Till exempel kan ett företag marknadsföra en produkt som "miljövänlig" eller "ekologisk", utan att ha några substantiella bevis för dessa påståenden. Alternativt kan ett företag fokusera på en enda grön aspekt av en produkt för att distrahera från andra mindre miljövänliga aspekter.

Det kan skada företagets rykte, minska konsumenternas förtroende och leda till rättsliga konsekvenser. Forskning visar dessutom att produkter som verkligen är miljövänliga föredras avsevärt mer av konsumenterna än deras greenwashed motsvarigheter.

ISO 14001 - standard för miljöledningssystem

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som kan hjälpa företag att undvika greenwashing.

Genom att följa denna standard, kan företag identifiera och hantera sina miljöaspekter på ett proaktivt sätt och säkerställa att deras miljöpåståenden är riktiga och verifierade.

Mer än så, ISO 14001 kan också förbereda ditt företag för kommande lagstiftning, såsom EU:s Green Claims-direktiv. Detta direktiv, som planeras träda i kraft 2024, kommer att ställa strikta krav på företags miljömarknadsföring, och företag som redan följer ISO 14001 kommer att vara bättre förberedda för att möta dessa krav.

Uppfyll EU:s Green Claims-direktiv

Här är några sätt på vilka ISO 14001 kan hjälpa ditt företag att förbereda sig för EU:s Green Claims-direktiv:

  1. Riskhantering: ISO 14001 hjälper företag att identifiera och hantera miljörisker, inklusive risker kopplade till greenwashing.
  2. Förbättring av miljöprestanda: ISO 14001 kräver att företag strävar efter kontinuerlig förbättring av sin miljöprestanda, vilket hjälper till att uppfylla de högre kraven på vetenskaplig grund och verifiering i Green Claims-direktivet.
  3. Rättslig efterlevnad: ISO 14001 säkerställer att företag uppfyller gällande miljölagstiftning, vilket underlättar efterlevnaden av det nya direktivet.
  4. Transparens och kommunikation: ISO 14001 främjar öppen och ärlig kommunikation om företagets miljöprestanda, vilket bygger förtroende och hjälper till att uppfylla kraven på ärlighet och transparens i Green Claims-direktivet.

Genom att frivilligt följa ISO 14001 kan ditt företag inte bara undvika greenwashing, utan också bygga ett starkt, hållbart varumärke som gör en verklig skillnad för miljön och är redo för att möta framtida krav på miljömarknadsföring.

Vill du veta mer om hur ISO 14001 kan hjälpa ditt företag att bli mer hållbart och förbereda sig för EU:s Green Claims-direktiv?

Kontakta oss idag för att börja din resa mot äkta, verifierbar och laglig hållbarhet.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Driva Bolag

Förebygg företagets framtida kaos med ISO 9001: Ett tidslinje-perspektiv

Upplev hur ditt företags framtid kan se ut utan ISO 9001 och hur implementering av denna standard kan förändra er verklighet till en stabil och framgångsrik framtid.
Patrik Björklund
July 4, 2023
ISO-standarder

ISO 9001 och ISO 14001: Nyckelverktyg för konkurrenskraft i lågkonjunktur

I en värld av ständig förändring och ekonomisk osäkerhet, är det viktigare än någonsin för företag att förbli konkurrenskraftiga och anpassningsbara. ISO 9001 och ISO 14001 är internationella standarder som kan hjälpa företag att nå dessa mål, särskilt i tider av lågkonjunktur.
Patrik Björklund
May 22, 2023
ISO-standarder

Vad är en ISO-standard?

Få en klar bild av ISO-standarder och deras betydelse för ditt företag. Lär dig hur ISO-certifiering kan påverka er verksamhet och stödja er tillväxt.
Patrik Björklund
November 20, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.