10 anledningar varför du ska ISO certifiera i en lågkonjunktur

Skrivet Av
Publicerad
January 9, 2023
Ämne
ISO-certifiering
10 anledningar varför du ska ISO certifiera i en lågkonjunktur

Varför är en lågkonjunktur det perfekta tillfället att ISO certifiera bolaget?

ISO-certifiering är ett viktigt verktyg som hjälper företag att öka konkurrenskraften, maximera produktkvaliteten och minska kostnaderna.

Det är ett bra verktyg för att ta sig in på nya marknader, öka förtroendet hos kunder och uppfylla miljö- och hälsoansvar.

ISO-certifiering kan också hjälpa företag att hantera risker, förbättra interna processer och ta tillvara nya möjligheter.

Det är ett utmärkt verktyg för att få tillgång till kapital och finansiering och attrahera ny kompetent personal.

ISO-certifiering är också ett viktigt verktyg för att öka företagets konkurrenskraft och attraktionskraft under lågkonjunkturer.

10 anledningar

Här är vår lista på 10 anledningar till varför en lågkonjunktur är det perfekta tillfället att genomföra en ISO-certifiering.

Förbättrad konkurrenskraft

ISO-certifiering är en konkurrensfördel som ger bolaget ett övertag mot konkurrenterna. Det är ett viktigt verktyg som förbättrar företagets konkurrenskraft och gör det möjligt att få tillgång till nya marknader. Fördelarna med ISO-certifiering inkluderar bland annat att förhindra misslyckanden, öka produktens kvalitet och minska kostnaderna. ISO-certifierade företag har också lägre försäkringspremier och bättre förhandlingsstyrka gentemot leverantörer och underleverantörer.

Ökad kvalitet och effektivitet

ISO-certifiering innebär att företaget lägger mycket tid och energi på att säkerställa att produkter och processer uppfyller höga standarder. Detta leder till högre produktkvalitet och effektivare processer, vilket i sin tur ger ett ökat värde för kunderna. ISO-certifiering hjälper också företaget att hantera efterlevnad och kvalitetskontroll på ett strukturerat sätt.

Ökad konkurrenskraft i nya marknader

En av fördelarna med ISO-certifiering är att företaget kan ta sig in på nya marknader och få tillgång till en större kundbas. Företag kan också ta sig in i nya branscher som kräver ISO-certifiering för att få tillgång till marknaden.

Ökat förtroende och lojalitet hos kunder

ISO-certifiering ger företaget ett erkännande som visar att de uppfyller höga standarder. Detta leder till att kunderna har större förtroende och lojalitet för produkter och tjänster som erbjuds av det certifierade företaget.

Förbättrad produktkvalitet och kostnadsbesparingar

ISO-certifiering ger företaget en systematisk metod för att kontrollera och förbättra produktkvaliteten. Det hjälper också företaget att hålla kostnaderna under kontroll och minska dem. Ökad produktkvalitet leder till att företaget kan ta ut högre priser för sina produkter, vilket även leder till ökade intäkter.

Ökad ansvarsfullhet gentemot miljö och hälsa

ISO-certifiering ger företaget en väg att uppfylla miljö- och hälsoansvarighetsregler. Detta hjälper företaget att uppfylla sina miljö- och hälsoansvar, vilket leder till konkurrensfördelar eftersom det är ett krav i många marknader.

Förbättrad riskhantering och compliance

ISO-certifiering ger företaget en systematisk metod för att hantera risker och efterlevnad av lagar och regler. Det hjälper också företaget att uppfylla interna och externa krav. Sådana fördelar gör att företaget kan hantera risker på ett effektivt sätt och nå bättre affärsresultat.

Förbättrade interna processer och kontinuitet

ISO-certifiering ger företaget ett systematiskt sätt att strukturera och stärka interna processer. Det hjälper också företaget att upprätthålla kontinuitet och kvalitet och minska risken för misstag.

Attraktionskraft för ny personal

ISO-certifiering ger företaget ett erkännande som visar att det är ett väletablerat företag. Det ökar också attraktionskraften för attraktiv ny personal.

Ökad tillgång på kapital och finansiering

ISO-certifiering ger företaget ett erkännande som visar att det har god kvalitet och hög affärskontinuitet. Det hjälper också företaget att få tillgång till kapital och finansiering, vilket är mycket värdefullt under lågkonjunkturer.

Slutsats

Som du märker finns det många goda anledningar till att genomföra en certifiering även i tuffare tider.

Vill du diskutera mer? 

Kontakta oss gärna, vi har gjort det här många gånger förut i flera olika konjunkturer.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Krishantering

Krishantering och nödlägesberedskap enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 – En genomgång och praktiska exempel

Krishantering enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 är avgörande för att säkerställa kvalitet, miljöansvar och säkerhet i organisationer. Genom att identifiera risker, planera för krishantering och fokusera på nödlägesberedskap skapas en effektiv strategi för att hantera kriser.
Joakim Stenström
May 15, 2023
Processer

5 misstag att undvika när du processkartlägger – och hur du kan fixa dem!

Vill du optimera ditt företags processer? Upptäck fem vanliga misstag vid processkartläggning och lär dig hur du undviker dem i vår informativa guide. Klicka för att ta reda på mer!
Patrik Björklund
July 18, 2023
Avvikelsehantering

Vad är avvikelsehantering?

Avvikelsehantering är ett viktigt led i företagets kvalitetssystem och är ofta ett krav som ställs av externa parter, ex en ISO standard. Här går vi igenom vad avvikelsehantering är.
Patrik Björklund
December 21, 2022

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.