Vad för IT system behöver jag för att bygga upp ett ISO certifierbart ledningssystem?

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
May 24, 2023
Ämne
IT-verktyg
Vad för IT system behöver jag för att bygga upp ett ISO certifierbart ledningssystem?

När du ska bygga upp och implementera ett ISO-certifierbart ledningssystem måste du ha ett system som klarar av att hantera all dokumentation, processer och resultat som krävs enligt ISO-standarden. Men vad är skillnaden mellan ett ledningssystem och ett IT-system, och hur fungerar de tillsammans?

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem är en struktur av processer, policyer och rutiner som en organisation använder för att styra och övervaka sina verksamhetsområden. Ett exempel på detta är ett kvalitetsledningssystem (QMS) som hjälper till att säkerställa att en organisation levererar produkter och tjänster av hög kvalitet enligt ISO 9001.

IT-system

Ett IT-system är ett sätt att hantera och lagra data och information inom en organisation.

Det kan vara ett ERP-system (Enterprise Resource Planning) som används för att samordna och följa upp verksamhetens resurser, eller ett specialiserat system för att hantera ISO-krav, som AmpliFlows mjukvara.

Integrerade system och deras fördelar

Ett integrerat ledningssystem kombinerar flera ledningssystem, såsom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, för att effektivt hantera och övervaka organisationens verksamhet. Dessa system kan integreras med IT-system för att automatisera och underlätta arbetsflöden och rapportering.

När IT-system och ledningssystem samarbetar kan organisationer enklare uppfylla krav från olika standarder, såsom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Detta skapar en helhetssyn på hela organisationens verksamhet, vilket underlättar för identifiering och hantering av risker och förbättringar.

Undvik misstag vid implementering

För att lyckas med implementeringen av ett integrerat ledningssystem är det viktigt att ha tillräcklig kunskap om systemen, en tydlig plan för implementeringen och att ha rätt processer för att hålla systemet uppdaterat.

Det är också viktigt att säkerställa att medarbetare har den nödvändiga kompetensen för att hantera systemet och att organisationen har rätt processer för att implementera och underhålla det.

Välj rätt leverantör

När du väljer en leverantör för att hjälpa dig att bygga och implementera ditt integrerade ledningssystem är det viktigt att ha en partner som kan erbjuda den kunskap, det stöd och de tjänster som behövs för att både implementera och underhålla systemet.

Om möjligt bör leverantören också ha erfarenhet av att arbeta med både ledningssystem och IT-system och förstå hur dessa kan integreras för att skapa en smidig och effektiv arbetsmiljö.

Slutsats

Ett ledningssystem är en struktur av processer, policyer och rutiner för att styra och övervaka en organisations verksamhet, medan ett IT-system hanterar och lagrar data och information.

Integrerade ledningssystem och IT-system kan erbjuda en helhetssyn på verksamheten och förenkla uppfyllandet av olika ISO-standarder.

För att lyckas med implementeringen av ett integrerat ledningssystem är det viktigt att ha tillräcklig kunskap om systemen, en tydlig plan för implementeringen, rätt processer och kompetenta medarbetare.

Slutligen är det viktigt att ta hänsyn till kostnader och tidsåtgång vid valet av system. Webbaserade verktyg som är specialiserade på att hantera ISO-certifierbara ledningssystem kan vara ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att implementera och underhålla ett integrerat ledningssystem.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
ISO-Revision

En guide till ISO-revision: Steg för steg

En ISO-revision är en systematisk granskning av en organisations verksamhet och rutiner för att säkerställa att den uppfyller ISO-standardkrav. Processen innefattar dokumentgranskning, intervjuer, granskning av processer och stödjande funktioner samt formulering av avvikelser och observationer. Resultatet är en rapport som visar organisationens konformitet till ISO-kraven och ger vägledning för förbättringar.
Joakim Stenström
May 21, 2023
Medarbetarsamtal

Vad är ett medarbetarsamtal?

Syftet med ett medarbetarsamtal är att skapa en öppen dialog mellan arbetsgivare och anställd där det finns tid att ostört prata igenom sin arbetssituation. I den här artikeln går vi igenom vad ett medarbetarsamtal faktiskt är.
Patrik Björklund
January 5, 2023
Möten

Att ha ett möte kan kosta mer än du tror

Effektivare möten och fokuserad kommunikation kan minska dolda kostnader, öka produktivitet och förbättra samarbete på arbetsplatsen. Genom att kritiskt granska mötets nödvändighet, förbereda väl, sätta tidsgränser, använda teknik effektivt och anpassa möten efter deltagarnas behov kan möten bli mer värdeskapande och bidra till en framgångsrik arbetsmiljö.
Patrik Björklund
June 16, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.