AI kräver ledningens engagemang

Det är viktigare än någonsin att ha en genomtänkt strategi för att hantera och kontrollera vilka AI-lösningar som ni inför i ert företag, hur ni använder dem, och framförallt att börja nu.
iPhone mockup
Varför

Varför ska vi agera nu?

Internrevision
Artificiell intelligens (AI) har potentialen att förändra vårt samhälle i en takt som får tryckpressen och miniräknaren att framstå som små tekniska steg framåt.
Förbered er för ISO 42001: Det behövs någon som bevakar förändrade krav från lagstiftare, branschorganisationer och andra regulatoriska enheter. Ni behöver någon som kan förstå hur det ska tillämpas och löpande ändra förhållningssätt allteftersom området utvecklas.
Agera proaktivt för att möta nya risker: Vi hjälper dig att skapa och införa en policy för ansvarsfull användning av AI, som säkerställer att ditt företag använder AI på ett sätt som är etiskt, lagligt och i linje med era värderingar.
Få kontroll: Vet du hur dina anställda använder AI idag? Vilken data har ni som idag skickas över landsgränser till ett annat privat bolag för bearbetning, inlärning eller annat?
VAD, VARFÖR, HUR

Människor och ledning behövs

Utvärdering och vidareutveckling av ledningssystem

Vi arbetar tillsammans med dig för att se över och förbättra ditt företags ledningssystem, så att det kan hantera ledning, styrning och kontroll av AI effektivt och ansvarsfullt.

Digitala verktyg

Vi tillhandahåller de verktyg som behövs för att skapa, förvalta och få effekt av ledningssystem

Tillämpning av AI-modeller

Vi erbjuder expertråd och vägledning kring användningen av generativ AI och andra avancerade AI-modeller utifrån ett verksamhetsperspektiv så att du kan maximera deras tekniska potential samtidigt som du minimerar riskerna för företaget.
Hur

Vad kan vi göra tillsammans?

Utvärdering och vidareutveckling av ledningssystem

Vi arbetar tillsammans med dig för att se över och förbättra ditt företags ledningssystem, så att det kan hantera ledning, styrning och kontroll av AI effektivt och ansvarsfullt.

Digitala verktyg

Vi tillhandahåller de verktyg som behövs för att skapa, förvalta och få effekt av ledningssystem

Utformning och implementering av AI-policy

Vi hjälper dig att skapa och införa en policy för ansvarsfull användning av AI, som säkerställer att ditt företag använder AI på ett sätt som är etiskt, lagligt och i linje med era värderingar.

Uppdatering av datasäkerhetsriktlinjer

Vi hjälper dig att identifiera och hantera risker förknippade med AI och säkerställa att dina datasäkerhetsriktlinjer är anpassade för att skydda din organisation i en AI-driven värld.

Tillämpning av AI-modeller

Vi erbjuder expertråd och vägledning kring användningen av generativ AI och andra avancerade AI-modeller, så att du kan maximera deras potential samtidigt som du minimerar riskerna.

Är du redo att ta kontroll över AI?

Generativ AI (ex ChatGPT) är bra på att generalisera, men ledarskap är svårt att generalisera. AI:n kommer ännu inte förstår hur människorna i er verksamhet fungerar. Det går inte att sticka huvudet i sanden - AI är här för att stanna. Men bara för att resten av världen rusar huvudlöst in i det betyder det inte att ni kan göra samma sak.
Artiklar

Artiklar om AI

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
AI

Saker du behöver veta som företagsledare om generativ AI

Vänta inte på att AI påverkar ditt företag – ta kontroll över er framtid och minimera riskerna genom att samarbeta med oss.
Patrik Björklund
October 3, 2023
AI

De ofattbara ekonomiska konsekvenserna av generativ AI som GPT-4: Risker och möjligheter för beslutsfattare

ChatGPT/GPT-4, en AI-teknik som utvecklats av OpenAI, har potential att påverka ekonomin och arbetsmarknaden på flera sätt. Beslutsfattare bör vara medvetna om dessa effekter för att kunna fatta välgrundade beslut om teknikens användning i organisationer.
Patrik Björklund
March 21, 2023
AmpliFlow

Med AmpliFlow kan du ersätta 30+ IT-verktyg för ledning med 1

Upptäck hur AmpliFlow förenklar ledningssystem genom att ersätta många verktyg.
Patrik Björklund
April 17, 2024
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.