Projektprocessen

Såhär går ett projekt till över 6 - 12 månader när du väljer att gå mot ISO-certifiering med oss.
Header image

1. Introduktion till ISO-projektet

Vi börjar med att ge en introduktion till projektet för all personal hos kunden. Detta innefattar en presentation av ISO-standarderna och hur de kommer att implementeras i organisationen. Samtidigt sätter vi upp och konfigurerar kundens AmpliFlow-mjukvara.

2. Etablering/anpassning av intranät

Vi hjälper kunden att etablera ett, eller anpassa befintligt, intranät och gör översyn och anpassning av samarbetsstrukturen i Microsoft Teams för att säkerställa en effektiv internkommunikation och samarbete i hela kundens företag.

3. Informations- och dokumentstyrning

Vårt team, i samarbete med kundens projektgrupp, arbetar för att implementera en struktur för informations- och dokumentstyrning i enlighet med ISO-standarderna.

4. Intressentanalys

När ett ledningssystem ska tas fram som uppfyller alla krav i en ledningssystemstandard t.ex. ISO 9001 är skapandet av en intressentanalys en av de första aktiviteterna som genomförs. Där identifieras, analyseras och hanteras intressenters intressen och förväntningar.

5. Processkartläggning

Tillsammans med kundens ledningsgrupp och all personal kartlägger vi organisationens processer och hur de relaterar till ISO-standarderna.

6. Kundkravshantering

Vi stödjer försäljningschefen och säljarna i arbetet med att hantera kundkrav och säkerställa att dessa uppfylls i enlighet med ISO-standarderna.

7. Kompetenshantering

Vi samarbetar med kundens HR-ansvarige och chefer så att kraven på att säkra kompetens i företaget från ISO-standarderna uppfylls.

8. Hantering av avvikelser och förbättringsförslag

Vi stöttar ledningsgruppen i att etablera processer för att hantera och följa upp avvikelser och förbättringsförslag i syfte att förstärka en kultur av ständiga förbättringar. Som en del av detta steg etableras även en allvarlighetsgradsmatris som blir en röd tråd genom flera av de efterföljande punkterna. Exempelvis används samma matris för att allvarlighetsgradera risker.

9. Hantering av kundsynpunkter och reklamationer

Vårt kvalitetssamordningsteam arbetar tillsammans med kundens säljare och all personal för att etablera processer för att hantera och följa upp kundsynpunkter och reklamationer.

10. Riskhantering

Vi hjälper VD och ledningsgruppen att identifiera, klassificera och hantera både strategiska och operationella risker.

11. Etablering och översyn av policy

Vi stödjer VD och ledningsgruppen i att etablera och revidera policys i enlighet med ISO-standarderna.

12. Sammanställning av reklamationer och avvikelser

Vårt kvalitetssamordningsteam sammanställer och analyserar information om reklamationer och avvikelser för att säkerställa att förbättringsprocessen lanseras och efterföljs.

13. Internrevision

Vi genomför internrevisioner för att säkerställa att alla ISO-krav uppfylls och att kundens organisation är redo för certifieringsrevision och har en handlingsplan för vägen dit.

14-15. Mål- och målstyrning samt certifieringsrevision steg 1

Vi stödjer VD och ledningsgruppen i att fastställa mål och strategier samt förbereder organisationen inför certifieringsrevisionen.

16. Leverantörshantering

Vi hjälper leverantörssamordnaren och inköpsavdelningen att etablera processen för att hantera och bedöma leverantörer i enlighet med ISO-standarderna.

17. Krishantering

Vi stödjer VD och ledningsgruppen i att etablera processer för att hantera och förbereda för eventuella kriser i enlighet med ISO-standarderna.

18-19. Ledningens genomgång och certifieringsrevision

Vi hjälper VD och ledningsgruppen att genomföra ledningens genomgång och förbereder organisationen inför certifieringsrevision steg 2.

AmpliFlow, som kan både ledningssystem och IT, är en klockren samarbetspartner. De har hjälpt oss med en smidig och logisk struktur med precis de IT verktyg man behöver för att gå igenom en certifieringsrevision och expertkunskap om hur vi kan effektivisera vår verksamhet och förbättra vår miljö- och klimatpåverkan.

Meysam Saidzadeh
VD, LUCO AB
Artiklar

Våra senaste artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
SOP

Upptäck hur operativa rutiner och processkartor kan driva produktivitet och minska risker

Lär dig hur SOP (Standard Operating Procedures) och processkartläggning samverkar och spelar en central roll i företagsledning samt hur de stöds av ISO-standarder.
Patrik Björklund
February 1, 2024
Målstyrning

Målstyrning och dess inverkan på KPI:er

Lär dig hur väldefinierade mål med balanserade mätvärden kan påverka era KPI:er och driva riktig förändring.
Patrik Björklund
November 23, 2023
ISO-Certifiering

Vanliga fällor vid ISO-certifiering: Så undviker du dem

Lär dig de vanligaste misstagen vid ISO-certifiering och hur du kan undvika dem för att spara både tid och pengar. Få insikter och praktiska tips.
Patrik Björklund
November 22, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.